ENNEAGRAM MİZAÇ TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ YAKLAŞIMI

Bünyemizde tam zamanlı psikolog ve aile danışmanı bulundurarak çocuklarımızın ruhsal gelişimlerini yakından takip etmeyi, davranış özelliklerini belirlemeyi ve edindiğimiz sonuçları velilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz.

Çocuklarımızla kayıt döneminden itibaren yakından ilgileniyor, velilerimizle iletişim kuruyor ve okul ortamında çocuklarının davranışları ile ilgili velilerimize geri bildirimde bulunuyoruz. Okul dönemi dahilinde çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini yakından takip eden Rehberlik Danışmanlarımız ve Psikologlarımız Dikkat ve Algı derslerine katılarak özel öğretim materyalleri ile çocuklarımızla iletişime geçerler.

Okulumuza kaydı gerçekleşen çocuklarımızın oryantasyon programı “Güvenli Bağlanmaya Dayalı Oryantasyon Programı” ve ebeveynlerimizin ise “Reggio Ebeveyni Olmak Oryantasyon Programı” olarak gerçekleştirilir.

Mizaç Temelli Sistem ile bizler, değişen ve gelişen dünyayı doğru okumak, ‘kişilik ve karakter gelişiminin’ önemini bilen ve bu gelişime pozitif katkı sağlama arayışında olma misyonu ile ENOKSİS (Enneagram Okul Sistemini)Mizaç Merkezli Eğitim’ yaklaşımını eğitim felsefemiz ile entegre olarak yürütüyoruz.

VERİYE DAYALI GELİŞİM DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Okay Aydın tarafından geliştirilen Gelişim MR, Davranış MR ve Yetenek Haritalama (MIT) envanterleri ve İlkokula Hazır bulunuşluğu çocuklarımızın aylarına göre uygulanır.

Yeteneği, kısaca “yapabilme” olarak tanımlayabiliriz. Becerilerimizin hepsi bir anlamda yeteneğimizin göstergesidir. Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test; çocukların yetenek, ilgi ve yönelimlerini değerlendirir. Sözel / dil, matematik / mantık, görsel / uzamsal, müzikal / işitsel, sosyal / özedönük, bedensel / kinestetik ve doğa yetenekleri olmak üzere sekiz temel alanda öğrencilerin yetenek ve ilgi düzeylerini ortaya koyan test her yıl uygulanır ve sonuçlar velilerimizle paylaşılır. Buna bağlı olarak ilgi ve yönelimlerinin yıllar içindeki gelişimi grafikler üzerinden takip edilir. Yetenek haritaları ile amacımız; çocuklarımızın yetenek ve ilgi alanlarını tanıması, yetenek gelişimlerini destekleyerek velilerimize bu konuda ebeveyn koçluğu yapmaktır.

Erken Çocuklukta Dikkat Geliştirme Ve Öğrenme Güçlüğü Tarama Ve Erken Müdahale Programı ile tarama envanterleri uygulanır ve 6 yaş Hazırlık programı bireyselleştirilmiş önleyici programlar ile zenginleştirilir.

Mizaç Temelli yapımız, 3 temel sac ayağından oluşmaktadır.

  1. Farkındalık (Enneegram eğitimleri, veli semineri ve rehber öğretmen süpervizyonlarını içerir.)
  2. Tespit (Enneagram Testleri ile mizaç tespiti ve mizaç raporunun hazırlanmasını içerir.)
  3. Çözüm ( Enrehet Etkinlikleri ile mizaç merkezli rehberlik uygulamalarını içerir.)

Enrehet modülü, ‘Çözüm’ ayağını oluşturmakta ve rehberlik servisine nitelikli etkinlikler sunmaktadır.
Enrehet, çocuğun akademik gelişimiyle birlikte mizaç merkezli kişilik ve karakter gelişimini öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul eden Alternatif Reggio Eğitim felsefemiz ile entegre yüksek verim alan bir entegrasyondur.

Enrehet, rehberlik alanında çalışan psikolog ve rehberlik uzmanları tarafından oyun terapisi, kukla terapisi, kum terapisi gibi dinamiklerden yararlanılarak geliştirilmiş olan özgün bir çalışmadır.

Enrehet rehberlik etkinlikleri anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için özel olarak hazırlanmıştır.

Ve her mizaç için iyileştirici ve geliştirici başlıklarda toplam 198 etkinlikten oluşmaktadır. Bu iyileştirici ve geliştirici etkinlikler eğitimli öğretmenlerimiz ve pdr birimimiz tarafından düzenli olarak mizaçlara göre uygulanır.

Mizacın merkeze alındığı rehberlik etkinlikleri ile;

  • Okulun sadece bir öğretim merkezi değil nitelikli bir eğitim yuvasına dönüştürülmesi sağlanır.
  • Okulda geçirilen zamandan maksimum fayda elde etme becerisi geliştirilir.
  • Çocuğun bizzat kendisinin gelişimsel açıdan çok güzel bir serüvende olduğunu fark etme ve kendini tanıyabilme imkânı sunar.
  • Çocuğun kendi dinamiklerini keşfedebilmesini sağlar.
  • Çocuğun başka bireylerin gelişimsel fark, ihtiyaç ve dinamiklerini keşfedebilmesine yardımcı olur.
  • Çocuğun içgörü kazanmasını, güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken taraflarını keşfetmesine destek olur.