Orman Kültürü Düş Mucitleri

Doğada okul ve ekoloji, düzenli olarak bütünsel gelişim için fırsatlar sunan, çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen bir programdır. Doğal bir ortamda öğrenenlerden ilham alan, uygulamalı deneyimler yoluyla güven ve öz saygı geliştirir.

Doğada okul ve ekoloji, yeni ve yaratıcı öğrencileri desteklemek için sürekli olarak öğrenme stillerini ve becerilerini geliştiren dünya çapında binlerce eğitimli uygulayıcı tarafından paylaşılan bir gelişimsel değerlere sahiptir.

Kökleri, Doğa Okulu‘nun başladığı İskandinavya’da bir yaşam biçimi olarak görülen açık hava kültürüne, friluftsliv’e veya serbest hava yaşamına kadar uzanır.

Süreç, bilgi toplamanın ötesinde yardımcı olur ve kolaylaştırır, öğrencilerin sosyal, duygusal, ruhsal, fiziksel ve entelektüel olarak gelişmesine yardımcı olur. Öğrencilerin bir şeyler denemeleri ve risk almaları için güvenli, yargılayıcı olmayan bir besleyici ortam yaratır.

Doğa kültürü, dünyayla derin ve anlamlı bir bağlantıya ve bir öğrencinin dünyaya nasıl uyduğuna dair bir anlayışa ilham verir. Riske yaklaşımımız, öğrencilerin gerçek dünyadaki sorunları çözerek, kendine inanç ve dayanıklılık geliştirerek yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeleri anlamına gelir. Riskin sadece fiziksel zarar verme potansiyelinden daha fazlası olduğuna inanıyoruz, ancak daha bütünsel bir şey, yaptığımız her şeyde riskler var ve bunları aşarak büyüyoruz.

Bu nedenle Doğa kültürü, katılımcıların sağlıklı, esnek, yaratıcı ve bağımsız öğrenenler olmalarına yardımcı olur. Doğa kültürünü şekillendiren ve yöneten temel ilkelere sahip olan bir felsefedir.

 

Bu ilkeler şunlardır:

* Doğa kültürü, tek seferlik veya seyrek ziyaretler yerine, düzenli oturumlardan oluşan uzun vadeli bir süreçtir; planlama, gözlem, uyarlama ve gözden geçirme döngüsü her oturumu birbirine bağlar.

* Doğa Kültürü, öğrenen ve doğal dünya arasında yaşam boyu sürecek bir ilişkinin gelişimini desteklemek için bir ormanlık alanda veya doğal bir ortamda gerçekleşir.

* Doğa kültürü, varlık, gelişme ve öğrenme için bir topluluk oluşturmak için bir dizi öğrenci merkezli süreç kullanır.

* Doğa kültürü, dayanıklı, kendine güvenen, bağımsız ve yaratıcı öğrenicileri teşvik ederek, dahil olan herkesin bütünsel gelişimini teşvik etmeyi amaçlar.

* Doğa kültürü, öğrencilere çevreye ve kendilerine uygun, destekli riskler alma fırsatı sunar. Düş Mucitleri’nde her hafta orman atölyesi yapılır ve orman atölyesi bizim dinamik müfredatımızın bir parçasıdır.

“Kötü hava diye bir şey yoktur, sadece uygun olmayan giyim vardır”

İsveç Atasözü