Düş Mucitleri Anaokulu & Mucikids E.L.C

MuciKids; Düş Mucitleri Anaokullarının sadece 24-38 ay arası çocuklarımız İçin oluşturduğu Erken Çocukluk Eğitimi Markasıdır. Aile Ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet verir. Mucikids binası sadece 24-38 ay aralığındaki çocuklarımıza eğitim hizmeti verdiği için tüm bina donanımı bu yaş grubuna özel inşa edilmiştir. Mucikids için amaç; çocuklarımızın üst düzey standartlarında ve evlerinin konforunda alternatif eğitim almasıdır.

Başlangıçlar Önemlidir.

Nereden başlandığı ise daha da önemli…

Çocuğunuzun geleceğine yatırım yapacak, iz bırakacak bir başlangıç için sizleri uluslararası, alternatif ve Reggio İlhamlı bir ailenin parçası olmaya davet ediyoruz.

“Hemen hemen her sorunun çözümü sorulma biçimindedir.“

– Jean Piaget

“Bir çocuğa bir şey öğrettiğiniz zaman, onu keşfetme şansını sonsuza dek ortadan kaldırırsınız.”

– Jean Piaget

Düş Mucitleri Alternatif Eğitim Felsefesinin Amacı, öğretmek değil, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Soru sormak, hipotez üretmek ve hipotez test etmek Muci için; öğrenmenin başındaki ilk adımdır.

Eğitime Bakış Açımız Biraz Farklı…Nasıl mı?

“Çocukların öğrendikleri, öğretilenlerin otomatik bir sonucu olarak takip edilmez, daha ziyade büyük ölçüde çocukların kendi yaptıkları, etkinliklerinin ve meraklarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkar.”

Düş Mucitleri Alternatif Eğitim Felsefesi “kendi kendini geliştiren çocuğu değil, kendini başkaları ile etkileşim içinde ve gelişen bir çocuk” olarak düşünmemiz gerektiği felsefesine inanır.

Öğrenmeyi anlamlı hale getirme sürecinde “çevre” merkezi bir rol oynamaktadır. Çevre üçüncü bir öğretmendir. Üçüncü öğretmen, öğretmenlerin ve çocukların birlikte öğrenme ihtiyacına yanıt veren, esnek bir ortamdır. Ayrıca sınıf ortamı, çocuğun kendi hayatında ve başkalarının hayatında güçlü bir oyuncu olarak kimliğini şekillendirmeye yardımcı olabilir. Böyle bir ortamı teşvik etmek için öğretmenler, sadece göz seviyesinde görünen malzemelerden daha derine iner ve temel ilkelere ve çocukların düşünme, soru ve meraklarına ilişkin derin bir anlayış geliştirirler. Dolayısı ile biz “sınıf” kavramına işlevsellik katmak ve tek taraflı bilgi aktarımını değiştirerek çift taraflı etkileşimi anlatacak “atölye” tabirini kullanırız. Bizim için atölyelerde örenen öğrenciler ve öğreten öğretmenler yoktur.

Muci Atölyelerinde öğrenen öğretmen ve öğrenciler ve etkileşimli bir öğrenme ortamı vardır, o yüzden öğretmenler yönderdir, öğrenme arkadaşıdır, kapalı uçlu sorular ile bilgi sormaz, sokratik soru kalıpları ve bilişsel davranışçı terapist dili ile derinlemesine alan açar, hipoteze doğru yol açar. Atölyelerimizde psikolog, rehberlik psikolojik danışman, aile terapisti yönderler ile de karşılaşabilirsiniz.

“Çocukları ancak çocuklardan öğrenebiliriz”

(R.D. Laing)

Etkin Dinleme ve An’da kalma kavramları, Nezaket bizim için çok değerlidir.

Düş Mucitlerinde İlkeler

“Lo Chi Siamo” (Ben biziz)

Reggio Felsefesinde “ Lo chi Siamo” (ben biziz) yani toplumsal birlik ve bütünlük içinde çocuklar 100 dilini keşiflerinin bir aracı olarak kullanır.

Reggio’dan ilham alan uygulama çalışmalarımda tüm amaç sürece odaklıdır sonuçta çıkan şey üründür. Ürüne ulaşılıncaya kadar geçen öğrenme süreci asıl öğrenmeyi gerçekleştirir ve merakı tetikleyen tüm şeyler süreçtedir. Dolayısı ile biz branş olarak söylenen tüm faaliyet ve etkinlikleri ki bizim içim çocuğun 100 dilidir, merak sorguları için her an yapılabilir. Bizim için resim yapmak, hedefe giden süreçte bir araçtır, asıl amaç ressam olmak değildir. Erken çocukluk kazanımları da bütünleştirilmiş kazanımları hedefler.