Branş Atölyeleri

DÜŞ MUCİTLERİ’NDE

Geleneksel Okul Öncesi Eğitimi değil, uluslararası normlarda Erken Çocukluk Eğitimi uygulanır.

Dolayısı ile çocuğun erken çocukluk dönemi kazanımlarını oyun yolu ile kazanması esas amaçtır. Bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan sanat, müzik, dans, yoga, spor, ekoloji, satranç, dikkat algı çalışmaları birer araçtır.

Bu alanlarda uzmanlaşması beklenmez ve beklenmemelidir. Yetenekler keşfedilir, ebeveynlere danışmanlık yapılır; ilgili alanda alanında uzmanlaşmış branş merkezlerine yönlendirilir.

Unutulmamalıdır ki; erken çocuklukta kazanılması gereken yaşam deneyimleri, becerileri ileriki yılların bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor vb. anlamdaki yatırımıdır.

Bu yaşlarda yapılmayan yatırım için maalesef sonraki yıllarda geç kalınmış olunur.

Düş Mucitleri‘nde; bütünleştirilmiş olarak yaşanan ve çocuğun kendini gösterdiği 100 dil olarak; müzik, dans, yoga, mindfulness, spor, sanat, satranç, ekoloji, doğa ve orman atölyeleri, dikkat algı ve yaratıcı drama kurs programı çerçevesinde değilErken Çocukluk Kazanımları Bakış Açısıile gerçekleşir.